Maestro & Artist. Xalq rəssamı prof. Arif Əzizin 75 illiyinə həsr olunmuş sərgi

Maestro & Artist. Muzey mərkəzində görkəmli Azərbaycan sənətkarı, xalq rəssamı prof. Arif Əzizin 75 illiyinə həsr olunmuş sərgi

Реклама

Görkəmli Azərbaycan sənətkarı, xalq rəssamı prof. Arif Əzizin 75 illiyinə həsr olunmuş sərginin açılışı

Maestro & Artist. Muzey mərkəzində görkəmli Azərbaycan sənətkarı, xalq rəssamı prof. Arif Əzizin 75 illiyinə həsr olunmuş sərginin açılışı

Görkəmli Azərbaycan sənətşünası Əsmər Abdullayevanın https://tanisolaq.wordpress.com/ jurnalına müsahibəsi

Yüksək ideyalar yolunda. “İrşad” mehmanxanasında tanınmış rəssam Soltan Soltanlının rəngkarlıq əsərlərindən ibarət sərginin açılışı. Görkəmli Azərbaycan sənətşünası Əsmər Abdullayevanın https://tanisolaq.wordpress.com/ jurnalına müsahibəsi